Nye tider på CB Tandklinik – Information om overdragelse af din patientjournal

I 2002 overtog jeg klinikken i Lipkesgade og CB Tandklinik blev en realitet. Mange af jer har været
med fra start, og det har Charlotte Andersen og Else Marie Møllgaard også. Det har været en
fornøjelse, men i samme periode, har der været en evigt voksende byrde af administration. Jeg
elsker mit fag, men jeg må erkende, at de tunge administrative opgaver, evner jeg ikke længere at
løfte.

Anders, Charlotte og Mia

Hvad så nu?
Der er fundet en løsning, jeg synes er optimal for både mig selv og klinikken. Tandlægerne Mia og
Anders Rimhoff Byrel ( Classenstand.dk ) overtager klinikken pr. 1.7.2024. De ønsker at drive
den videre på samme adresse og vi, Else Marie ( Emmer), Charlotte og mig vil ligeledes fortsætte.
Som patient vil der således ikke være de store forandringer. Mia og Anders vil naturligvis også
være her og arbejder, som jeg opfatter det – i samme ånd, som vi er vant til i Lipkesgade.

Hvad betyder det for dig?
Du behøver ikke at foretage dig noget, denne mail er blot orientering om, hvad der kommer til at
ske.
I den forbindelse vil Mia og Anders komme til at få overdraget ansvaret for opbevaring af din
patientjournal pr. 1.7.2024 – stadig på adressen i Lipkesgade 14. Det har ikke nogen reel
betydning.
Jeg kan og vil fortsat gerne være din tandlæge. Du kan efterfølgende naturligvis ønske
at skifte tandlæge. Så kontakter du os blot og så finder vi ud af det.

Både Anders, Mia og vi i Lipkesgade glæder os til det nye kapitel – og forhåbentlig bliver rejsen
med jer alle ombord. Jeg er overbevist om, at mine nye chefer vil tilføre ny energi og faglig
sparring . Deres faglige niveau er højt. At de er søde og empatiske mennesker, gør det hele endnu nemmere.

Det er vigtigt , at I føler jer trygge i processen, så I er meget velkomne til at kontakte os, hvis
ovenstående giver anledning til spørgsmål. Gerne på mail, så vores telefoner ikke bliver
overbelastede, så vil vi svare så hurtigt vi kan.

På forhånd tak

Med venlig hilsen og på gensyn
Charlotte Bonde
Mail: cb-tandklinik@cb-tandklinik.dk