Priser 2024

Mange af de almindeligste former for tandbehandling har faste priser. Det gælder fx behandlinger som regelmæssig og diagnostisk undersøgelse, tandrensning, diagnostisk og forebyggende behandling, inadividuel forebyggende behandling, tandfyldninger, rodbehandling og tandudtrækning.

Du kan hente den aktuelle prisliste på Tandlægeforeningens hjemmeside www.tandlaegeforeningen.dk

Klik her for priser!

Priser som ikke fastsat af sygesikringen er tilgængelige på klinikken. Du kan her under finde et par eksempler på vores prisniveau:

    Fra pris    Til pris
Flerfladet plastfyldning
Fyldning, 2 flader i stor kindtand i underkæbe (molar)
 

Kr.

 

1.250,00

 

Kr.

 

1.550,00

Fyldning, 3 flader i lille kindtand (præmolar) Kr. 1.450,00 Kr. 1.550,00
Fyldning, 4 flader i lille kindtand (præmolar) Kr. 1.650,00 Kr. 1.800,00
Fyldning, 4 flader i stor kindtand i underkæbe (molar) Kr. 1.800,00 Kr. 2.200,00
Fyldning, 5 flader i lille kindtand (præmolar) Kr. 1.900,00 Kr. 2.400,00
Fyldning, 5 flader i stor kindtand i underkæbe (molar) Kr. 2.200,00 Kr. 2.600,00

Cementeret
præfabrikeret stift
I rodbehandlet tand inklusiv 2 røntgenbilleder Kr. 1.100,00 Kr. 1.500,00
     

Treleddet bro
Brobehandling af ædelmetallegering med påbrændt porcelæn som erstatning for lille kindtand i underkæbe, tilpasset og cementeret på vitale tænder

Kr.  17.000,00 Kr. 21.000,00 
Krone
Behandlingerne nedenfor inkluderer tilpasning og cementering på tand med levende nerve (pulpa) og er inklusiv røntgenbillede, bedøvelser, beslibning (præparation), midlertidig hætte (provisorium) og dokumentation af medicinsk udstyr.
   
Porcelænskrone til fortand i overkæbe Kr.  6.500,00 Kr. 7.500,00 
Krone fremstillet i alternativt metal med påbrændt porcelæn på stor kindtand i underkæbe (molar) Kr.  6.000,00 Kr. 6.500,00 
   
Rodbehandling
Behandlingerne nedenfor inkluderer den for behandlingen nødvendige bedøvelse, nødvendige røntgenbilleder, udrensning, desinficering af rodkanaler samt tørlægning, rodfyldning og forsegling af rodkanaler ved kanalindgang samt dækfyldning på tyggefladen.
   
Rodbehandling i fortand i overkæbe Kr.  2.950,00 Kr. 3.200,00 
Rodbehandling i 2 kanaler i lille kindtand i underkæbe Kr.  4.995,00 Kr. 5.295,00 
Rodbehandling i 3 kanaler i stor kindtand i underkæbe Kr.  5.945,00 Kr. 6.200,00 
Rodbehandling i 4 kanaler i stor kindtand i underkæbe Kr.  7.195,00 Kr. 7.600,00 
   
En hård bidskinne
Til overkæben, inklusiv tilpasning og aflevering samt første kontrol.
Kr.  3.500,00

Lokalbedøvelse
Kr.
320,00 
 

Alle behandlinger, der koster under 1.000,- kr skal betales med det samme. Du kan betale kontant eller benytte dankort.